Samochód zniszczony przez grad – czy ubezpieczenie samochodu pokryje straty w aucie po gradobiciu?

Ubezpieczenia komunikacyjne dotyczą konkretnych pojazdów. Dzielą się na ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne. Która z takich polis obejmuje ryzyko gradobicia i uszkodzenia pojazdu w wyniku takiego zjawiska atmosferycznego?
Samochód zniszczony przez grad – czy ubezpieczenie samochodu pokryje straty w aucie po gradobiciu?

Ubezpieczenie OC a ryzyko gradobicia

W czasie upałów często zdarzają się anomalie pogodowe, które stanowią potencjalne zagrożenie dla naszych pojazdów. Jednym z nich jest gradobicie. Jak powstaje grad? Jest to opad atmosferyczny w postaci bezkształtnych lub kolistych bryłek lodu. Właściwie każda chmura burzowa może spowodować gradobicie. Para wodna unosi się wysoko ku niebu, gdzie skrapla się i przechodzi w stan płynny, a na bardzo dużych wysokościach zmienia się w kawałki lodu. Grad na ogół spada z nieba, kiedy temperatura na zewnątrz sięga 30 stopni Celsjusza. By mógł powstać, muszą być spełnione pewne warunki:

·         odpowiednia chmura burzowa,

·         para wodna skraplająca się w odległości nawet 15 km nad ziemią,

·         wysoka temperatura powietrza.

Zjawisko gradu zdarza się co prawda rzadko, ale kiedy już spadną na ziemię bryłki lodu, mogą wywołać wiele negatywnych konsekwencji. Auto pozostawione na parkingu czy przy ulicy, a nawet na własnej posesji, pod gołym niebem, może zostać poważnie zniszczone przez trwające nawet kilka minut gradobicie. Straty związane z podziurawioną i wgniecioną karoserią mogą być liczone w dziesiątkach tysięcy złotych. Na szczęście przed taką ewentualnością można się chronić dzięki ubezpieczeniom komunikacyjnym.

Podstawowym ubezpieczeniem pojazdu jest OC, ale nie będzie ono chroniło auta przed gradobiciem. Niemniej i tak musi je wykupić każdy właściciel pojazdu mechanicznego podlegającego rejestracji. Gdy będziemy chcieli wykupić ubezpieczenie auta, kalkulator OC wskaże, ile orientacyjnie będzie wynosiła składka na OC.

Ubezpieczenie od gradobicia w ramach AC

O ile polisa OC nie chroni przed ryzykiem szkód wywołanych gradobiciem, o tyle już ubezpieczenie autocasco może ujmować tego rodzaju szkody. Autocasco ma chronić przed ponoszeniem finansowych konsekwencji szkód wyrządzonych w wyniku:

·         działalności kierowcy,

·         działalności nieznanych osób trzecich,

·         sytuacji losowych, w tym zjawisk pogodowych,

·         działalności zwierząt.

Wynika z tego, że AC pojazdu może ujmować ryzyko gradobicia i wystąpienie takiego zjawiska w okresie trwania ochrony oraz spowoduje, że ubezpieczyciel powinien wypłacić stosowne odszkodowanie odpowiadające wielkości i wartości poniesionych szkód. Trzeba jednak podkreślić, że ubezpieczenie od gradobicia czy ubezpieczenie samochodu od powodzi nie musi być standardowym elementem każdej polisy AC.

Gradobicie a zakres ochrony ubezpieczeniowej z autocasco – czy samochód zniszczony przez grad będzie naprawiony z AC?

Nie każde ubezpieczenie autocasco musi obejmować ryzyko gradobicia, powodzi czy huraganu. Trzeba dokładnie sprawdzić Ogólne Warunki Ubezpieczenia, czy opady gradu mogące uszkodzić Twoje auto będą czynnikiem uzasadniającym podjęcie odpowiedzialności odszkodowawczej przez towarzystwo.

Z pewnością tak będzie, jeśli wykupisz dla swojego samochodu ubezpieczenie AC w formule all risk, czyli od wszystkich ryzyk. Będzie ono gwarantowało objęciem ochroną Twojego pojazdu przed każdym zjawiskiem pogodowym.

Natomiast już polisa AC z ograniczonym zakresem obowiązywania, np. w formule mini AC lub Mini Casco, niekoniecznie musi obejmować skutki działania żywiołów, a więc i gradobicie. W OWU musi być wymienione takie ryzyko, by ubezpieczenie je obejmowało.

Ubezpieczenie szyb a gradobicie – czy należy się odszkodowanie od ubezpieczyciela?

Poza AC ubezpieczenie od gradobicia może przybrać formę ubezpieczenia szyb. To dodatek, który pozwoli na uzyskanie odszkodowania umożliwiającego pokrycie kosztów wymiany lub naprawy szyby po gradobiciu. Trzeba jednak dokładnie sprawdzić, czy ubezpieczenie szyb będzie obejmować gradobicie.

Warto też zabezpieczyć samochód, jeśli zbliża się gwałtowna burza i istnieje ryzyko gradobicia. Jeśli możesz zaparkować pojazd w garażu czy pod dachem, unikniesz szkody. Możesz też ustawić pojazd pod wiatą garażową. Jeśli grad uszkodził Twoje auto, ale nie miałeś AC czy ubezpieczenia szyb, nie masz podstaw do zgłoszenia szkody. 

Lokowanie produktu: Uniqa