Oszczędzaj ze stałym oprocentowaniem na lokacie bankowej

Oszczędzanie może mieć różne formy. Odkładanie na koncie osobistym nie jest opłacalne, ponieważ konto jest nieoprocentowane, a pieniądze tracą na wartości z powodu inflacji. Dlatego warto skorzystać z bezpiecznych form oszczędzania, jak np. lokaty bankowe.
Young woman feeling displeased about debt on her credit card while checking bank account over laptop at home.

Young woman feeling displeased about debt on her credit card while checking bank account over laptop at home.

Reklamy różnych form inwestowania kuszą dużym zyskiem. Dziś skupimy się na bezpiecznych formach lokowania kapitału, jakimi są lokaty bankowe. Jak z nich korzystać?

Jak działa lokata bankowa?

Lokaty bankowe uznawane są za podstawowe narzędzia dla oszczędzających. Wynika to z dwóch czynników: prostoty mechanizmu działania lokaty oraz minimalnego ryzyka.

Zacznijmy od tego, jak funkcjonuje lokata bankowa. Zakładając lokatę, decydujemy się na powierzenie bankowi swoich pieniędzy na określony czas. Po tym okresie bank wypłaca nam odsetki, które wynikają z oprocentowania lokaty, pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki). W zależności od naszej dyspozycji odsetki doliczane są do kwoty początkowej i wypłacane lub tworzą kapitał kolejnej lokaty. Tak dzieje się, jeśli nie zerwiemy lokaty.

Zasada działania jest zatem bardzo prosta, a założenie lokaty nie wiąże się praktycznie z żadnym ryzykiem. Jeśli bank, którego ofertę lokat bankowych wybieramy, objęty jest ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, nasz kapitał do równowartości w złotych 100 000 euro jest bezpieczny.

Druga ważna cecha lokaty to „zamrożenie” naszych środków. W przeciwieństwie np. do rachunku oszczędnościowego, pieniędzy na lokacie nie możemy swobodnie przelewać czy wypłacać. Naturalnie lokatę można zerwać i zazwyczaj nie wiąże się to z dodatkowymi kosztami, niemniej bank nie wypłaca wówczas części lub całości odsetek.

Na jak długo założyć lokatę terminową?

Zaleca się, żeby oszczędności dzielić na dwie grupy. Pierwsza to tzw. poduszka finansowa, czyli równowartość 3-4 miesięcznych wynagrodzeń, do której zawsze będziemy mieli dostęp, np. na koncie oszczędnościowym. Drugą grupę stanowią oszczędności, które zarabiają dla nas długoterminowo. Mogą to być inwestycje czy np. zakup nieruchomości bądź złota.

Jeśli jednak chcemy wyeliminować element ryzyka inwestycyjnego, dobrym wyborem będzie lokata. Zazwyczaj lokaty oferują wyższe oprocentowanie niż chociażby wspominany rachunek oszczędnościowy, a także zapewniają wybór, jeśli chodzi o okres oszczędzania. Dla przykładu w banku Crédit Agricole klienci, którzy chcą założyć lokatę, sami decydują na jaki okres zawierają umowę. Ten może wynosić od 1 miesiąca do 3 lat.

Im dłuższy okres trwania lokaty, tym często korzystniejsze będzie jej oprocentowanie. Pamiętajmy również, że zawsze oprocentowanie zawarte w ofercie banku określane jest w skali roku. Termin lokaty jest istotny, ponieważ wpływa na to, przez jaki okres nie będziemy mogli korzystać z naszego kapitału. Warto też śledzić sytuację na rynku bankowym, ponieważ chociażby w wyniku podniesienia stóp procentowych w ostatnich latach oszczędzanie na lokatach stało się znacznie atrakcyjniejsze.

Dla kogo oszczędzanie na lokacie?

Jak już wspomnieliśmy, lokata bankowa to rozwiązanie dla osób, które chcą uniknąć ryzyka inwestycyjnego, ale też obawiają się o spadek wartości swojego kapitału, który nie zarabia na koncie osobistym.

Klienci banków często nie muszą nawet posiadać konta, żeby założyć lokatę. Lokata może mieć charakter odnawialny co oznacza, że po okresie umownym lokaty pieniądze wraz z naliczonymi odsetkami mogą być przekazane na kolejną lokatę na takim sam okres. Warto jednak tego pilnować, gdyż często w takich sytuacjach oprocentowanie nowej lokaty jest inne.

Lokata to również rozwiązanie dla osób, które nie planują w najbliższym czasie znaczących wydatków i przede wszystkim oszczędzają długofalowo. Wówczas zamknięcie dostępu do kapitału na np. 3 lata nie stanowi dla nich problemu.

Kapitalizacja odsetek – co to jest i jaki ma wpływ na Twoje oszczędności?

Poza okresem lokaty i oprocentowaniem, warto zwrócić także uwagę na kapitalizację odsetek. Jest to moment, w którym odsetki wypracowane przez kapitał są dopisywane do naszych oszczędności. Dlaczego to tak ważne? Załóżmy, że założyliśmy lokatę na 3 lata z oprocentowaniem 5% na kwotę 10 000 zł z kapitalizacją odsetek po okresie umownym lokaty. Wówczas bank nalicza na koniec okresu odsetki od kwoty początkowej i na taki zysk możemy liczyć.

Są jednak inne możliwości. Do najczęściej spotykanych zaliczmy kapitalizację roczną, półroczną i kwartalną. Rzadziej zdarzają się lokaty z kapitalizacją miesięczną. Przyjmijmy, że nasza przykładowa lokata została założona z kapitalizacją roczną. Po pierwszym roku trwania lokaty, bank nalicza około 500 zł odsetek (żeby przykład był prostszy nie uwzględniamy podatku Belki) i dopisuje je do naszego salda lokaty. W efekcie po drugim roku bank nalicza odsetki nie od 10 000 zł, a od 10 500 zł, co daje nam 525 zł. Dzięki temu po ostatnim roku otrzymujemy 5% od kwoty ponad 11 000 zł.

Lokowanie produktu: credit-agricole.pl